Generalforsamling

Generalforsamlingen er FTK’s øverste myndig. Den finder typisk sted i april. Når tiden for næste generalforsamling nærmer sig, bliver de relevante dokumenter løbende lagt online i det tempo, de bliver udfærdiget.

Du kan også finde tidligere års generalforsamlingsdokumenter længere nede på siden.

Den ordinære generalforsamling 2019 blev afholdt d. 24. april kl. 19.00. Dagsordenen var ifølge vedtægterne. Nedenfor kan du læse et referatet af generalforsamlingen.

FTK’s ekstraordinære generalforsamling 2018, finder sted i hallen, Ryttergårdsvej 120, 3520 Farum, tirsdag 21. august 2018, kl. 19:00.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest søndag 12. august 2018. Forslag sendes til formand@farumtennis.dk.

Evt. indkomne forslag bliver offentliggjort på denne side, senest tirsdag 14. august 2018.

FTK’s generalforsamling 2017, finder sted i hallen, Ryttergårdsvej 120, 3520 Farum, tirsdag 25. april. 2017, kl. 19:30. Den er også annonceret med opslag i klubben.

Der savnes medlemmer til bestyrelsen!

Bestyrelsen er i dag nede på 3 medlemmer hvilket er for få i forhold til de opgaver der skal løses og i øvrigt i strid med vores vedtægter der angiver 5-7 bestyrelsesmedlemmer. Bl.a. er formanden på valg. Såfremt der ikke melder sig kandidater, vil den siddende bestyrelse blive nødt til at trække sig, så vi håber meget på at nogle medlemmer vil træde til.