Generalforsamlingen

Generalforsamling er FTK’s øverste myndig. Den finder typisk sted i april. Når tiden for næste generalforsamling nærmer sig, bliver de relevante dokumenter løbende lagt online, i det tempo de bliver udfærdiget

Du kan også finde tidligere års generalforsamlingsdokumenter, længere nede på siden

FTK’s generalforsamling 2017, finder sted i hallen, Ryttergårdsvej 120, 3520 Farum, tirsdag 25. april. 2017, kl. 19:30. Den er også annonceret med opslag i klubben.

Der savnes medlemmer til bestyrelsen!

Bestyrelsen er i dag nede på 3 medlemmer hvilket er for få i forhold til de opgaver der skal løses og i øvrigt i strid med vores vedtægter der angiver 5-7 bestyrelsesmedlemmer. Bl.a. er formanden på valg. Såfremt der ikke melder sig kandidater, vil den siddende bestyrelse blive nødt til at trække sig, så vi håber meget på at nogle medlemmer vil træde til.

Materialer vil blive uploadet snarest

Materialer vil blive uploadet snarest

Materialer vil blive uploadet snarest

Materialer vil blive uploadet snarest

Materialer vil blive uploadet snarest

Materialer vil blive uploadet snarest

Materialer vil blive uploadet snarest