Årsregnskab 2019
11. september 2020
Tilmeld dig holdturnering for motionister og veteraner
1. oktober 2020

Generalforsamling, forslag om stemmeret til juniorforældre

Hermed et forslag om stemmeret til juniorforældre

Baggrunden for forslaget er at Ungdomsudvalget oplever at en del børn der spiller i FTK ikke har en forælder der er medlem. Når der skal stemmes om forslag på generalforsamlingen, har børnenes forældre ingen stemmeret som reglerne er nu. Vi ønsker i UU at aktivere forældrene mere i FTK og derfor mener vi at det også vil være på sin plads at de gives en stemme til generalforsamling.

UU stiller derfor følgende forslag til generalforsamlingen d.22.9.20:

Som supplement til FTK´s vedtægter §9 foreslår ungdomsudvalget, at forældre til medlemmer under 15 år, kan stemme på generalforsamlingen. Dog således at der kun er én stemme pr. husstand. Det skal forstås på den måde, at en forælder kan stemme i stedet for sit barn, som er under 15 år. Har husstanden to medlemmer under 15 år, har husstanden stadigvæk kun én stemme. En forælder der selv er medlem, vil have to stemmer på generalforsamlingen, hvis forælderen har et barn under 15 år, der er medlem.

NUVÆRENDE ORDLYD
§ 9. Generalforsamlingen
Farum Tennisklubs øverste myndighed er generalforsamlingen.
Stemmeberettiget på generalforsamlingen er fremmødte medlemmer, som mindst skal være fyldt 15 år, og har betalt forfaldent medlemskontingent. Hvert medlem kan dog medbringe ét andet medlems fuldmagt. Valgbar til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 18 år.

På generalforsamlingen har ethvert medlem, der er fyldt 15 år, én stemme.

Ved afstemning på generalforsamlingen gælder simpel stemmeflerhed blandt de fremmødte, jf. dog nedenfor under § 16 (vedtægtsændringer) og § 17 (opløsning af klubben).

Passive medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen, men ingen spilleret på klubbens anlæg.

FORSLAG TIL NY FORMULERING
§ 9. Generalforsamlingen
Farum Tennisklubs øverste myndighed er generalforsamlingen.
Stemmeberettiget på generalforsamlingen er fremmødte medlemmer, som mindst skal være fyldt 15 år, eller forældre til medlemmer, der er under 15 år, og som har betalt forfaldent medlemskontingent. Hvert medlem over 15 år eller forælder til medlem under 15 år, kan dog medbringe ét andet medlems fuldmagt. Valgbar til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 18 år.

På generalforsamlingen har ethvert medlem, der er fyldt 15 år, én stemme. Forældre til medlemmer under 15 år har ligeledes én stemme (juniorstemme), men kun én juniorstemme pr. husstand.

Ved afstemning på generalforsamlingen gælder simpel stemmeflerhed blandt de fremmødte, jf. dog nedenfor under § 16 (vedtægtsændringer) og § 17 (opløsning af klubben).

Passive medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen, men ingen spilleret på klubbens anlæg.

På vegne af Ungdomsudvalget
Signe