Kontingenter

Nedenfor ser du forskellige kontingenter og beskrivelser for medlemsskab i Farum Tennisklub.

Beløbet for kontingent er afhængigt af, hvornår du indmelder dig. Alle medlemskaber løber fra 1. maj til 30. april. Alle kontingenter betales fra indmeldelsestidspunktet, men prisen det første år afhænger af det tidspunkt på året, hvor du melder dig ind. Se nedenfor.

Bemærk at man som Gæstekontingent medlem ikke kan deltage på klubbens træningstilbud og aktiviteter.

(Opdateret november 2021)

 

Kontingent

Senior Junior/U25 Vintermedlem
19. april 1700 900 700
Maj 1700 900
Juni 1500 825
Juli 1300 750
August 1100 675
September 900 600
Oktober 700 525
November 580 450 580
December 460 375 460
Januar 340 300 340
Februar 220 225 220
Marts 100 150 100
April 50 75 50

Familiekontingent

Der gives 50% rabat på det billigste kontingent for 3. familiemedlem, 65% for 4. og 80% for efterfølgende familiemedlemmer. Betingelsen er at medlemmerne er fra samme husstand og bor på samme adresse.

Træning (Turneringsspillere)

Turneringsspillere betaler kr. 6.000 for træning tre gange om ugen eller mere.

Træning (Tennisskolen)

Familie/mini Junior (orange/grøn/gul)
1 x uge 2 x uge 3 x uge 1 x uge 2 x uge 3 x uge
Oktober 1200 2400 3600 1500 3000 4400
November 1000 2000 3000 1250 2500 3667
December 800 1600 2400 1000 2000 2933
Januar 600 1200 1800 750 1500 2200
Februar 400 800 1200 500 1000 1467
Marts 200 400 600 250 500 733
April 200 400 600 250 500 733
Indendørssæsonen starter d. 27. september og slutter den 10. april.

Senior

Pris: Se ovenfor i skemaet.

Medlemsskab for voksne 26+ år.

Junior/Ung U25

Pris: Se ovenfor i skemaet.

Medlemsskab for børn, unge til og med 25 år og studerende på SU.

Vinter-medlem

7 måneders vinterkontingent. Pris: Se ovenfor i skemaet

Medlemsskab i indendørssæsonen. Vintermedlemmer kan booke en fast indendørs bane og deltage i alle klubbens arrangementer om vinteren, men de kan ikke booke og spille på udendørsbanerne. Holdkampe og arrangementer går forud for en “vinterbooking”, så ved en aflyst banebooking, vil betalingen blive refunderet.

Vinter-gæste-medlem DTF/DGI

7 måneders vinterkontingent. Pris: 200 kr.

Gæstemedlemsskab for spillere, som i forvejen er medlem af en anden klub under Dansk Tennis Forbund eller DGI. Vintergæstemedlemmer kan ikke booke en fast bane, men kun booke løse timer til gældende banetime pris. Vintergæstemedlemmer kan ikke deltage i træning – hverken over eller under 25 år.

Passivt medlem-skab

Helårskontingent. Pris 270 kr.

Passivt medlemsskab er for folk, som ønsker at støtte op om klubben, men som ikke selv benytter sig af klubbens tilbud, og måske ikke spiller tennis. De kan ikke reservere baner. De er velkomne til alle klubbens sociale arrangementer.

Udmeldelse af klubben

Hvis du ikke længere ønsker at være medlem i Farum Tennis Klub, skal udmeldelsen ske ved at sende en mail til Ulla Larsen på mail medlemsadministration@farumtennis.dk. Du får ikke refunderet tilbageværende måneder af kontingentet.