Kontingenter

Nedenfor ser du forskellige kontingenter og beskrivelser for medlemskab i Farum Tennisklub.

Beløbet for kontingent er afhængigt af, hvornår du indmelder dig. Alle medlemskaber løber fra 1. maj til 30. april. Alle kontingenter betales fra indmeldelsestidspunktet, men prisen det første år afhænger af det tidspunkt på året, hvor du melder dig ind. Se nedenfor.

Bemærk at man som Gæstekontingent medlem ikke kan deltage på klubbens træningstilbud og aktiviteter.

(Opdateret juni 2022)


Kontingent

Senior 26 og ældre Junior 25 og yngre Vintermedlemmer
Maj 1700 900 700
Juni 1500 825
Juli 1300 750
August 1100 675
September   900 600
Oktober   700 525 700
November    600 450 600
December    500 375 500
Januar    400 300 400
Februar    300 225 300
Marts    200 150 200
April    100 75 100

Familiekontingent

Der gives 50% rabat på det billigste kontingent for 3. familiemedlem, 65% for 4. og 80% for efterfølgende familiemedlemmer. Betingelsen er at medlemmerne er fra samme husstand og bor på samme adresse.

Senior

Pris: Se ovenfor i skemaet.

Medlemskab for voksne 26+ år.

Junior/Ung U25

Pris: Se ovenfor i skemaet.

Medlemskab for børn, unge til og med 25 år og studerende på SU.

Vinter-medlem

7 måneders vinterkontingent. Pris: Se ovenfor i skemaet

Medlemskab i indendørssæsonen. Vintermedlemmer kan booke en fast indendørs bane og deltage i alle klubbens arrangementer om vinteren, men de kan ikke booke og spille på udendørsbanerne. Holdkampe og arrangementer går forud for en “vinterbooking”, så ved en aflyst banebooking, vil betalingen blive refunderet.

Vinter-gæste-medlem DTF/DGI

7 måneders vinterkontingent. Pris: 200 kr.

Gæstemedlemskab for spillere, som i forvejen er medlem af en anden klub under Dansk Tennis Forbund eller DGI. Vintergæstemedlemmer kan ikke booke en fast bane, men kun booke løse timer til gældende banetime pris. Vintergæstemedlemmer kan ikke deltage i træning – hverken over eller under 25 år.

Passivt medlem-skab

Helårskontingent. Pris 270 kr.

Passivt medlemskab er for folk, som ønsker at støtte op om klubben, men som ikke selv benytter sig af klubbens tilbud, og måske ikke spiller tennis. De kan ikke reservere baner. De er velkomne til alle klubbens sociale arrangementer.

Udmeldelse af klubben

Hvis du ikke længere ønsker at være medlem i Farum Tennis Klub, skal udmeldelsen ske ved at sende en mail til Ulla Larsen på mail medlemsadministration@farumtennis.dk. Du får ikke refunderet tilbageværende måneder af kontingentet.