Fritstillelse af sportschef Paulo
25. august 2020
Årsregnskab 2019
11. september 2020

Indkaldelse til generalforsamling 22. sep. kl. 19

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Farum Tennisklub

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Farum Tennisklub tirsdag d. 22 september kl 19 i klubbens indendørshal på Ryttergårdsvej 120 med dagsorden ifølge lovene, som kan ses på FTKs hjemmeside: https://farumtennis.dk/generalforsamlingen >.

På grund af covid19 er generalforsamlingen udsat fra april til dette tidspunkt, og for at leve op til afstandskravet holdes mødet på bane 3.

Forslag til vedtagelse på generalforsamlingen sendes til formand Erik Schaadt, mail: erik@schaadt.dk , senest lørdag d. 12. september.

Indkomne forslag, regnskab og budget offentliggøres senest mandag d. 14. september på klubbens hjemmeside.

Bestyrelsen har følgende forslag:

  1. Det foreslås at opdatere klubbens logo til en mere nutidig og let anvendelig form. Det nye logo kan ses på flagene på udendørsbanerne.
  2. Under vedtagelse af kontingent foreslås at årskontingentet for 2020 fastholdes på niveauet for 2019. (Det er det, der betales pt).
  3. Samtidig foreslås at årskontingentet for 2021 nedsættes til 1700 kr for senior helårsmedlemmer, 700 kr for vintermedlemmer og 200 kr for vintergæstemedlemmer. Årskontingentet for u 25 og studerende på su fastholdes på 900 kr. I sommermånederne, maj til september, nedsættes kontingentet med 200 kr om måneden for nyindmeldte seniorer, og vinterkontingentet med 100 kr om måneden for nyinmeldte i vintermånederne, oktober til april. For nyindmeldte u 25 og studerende på su nedsættes kontingentet med 75 kr om måneden hele året.
  4. Bestyrelsen foreslår at der indføres rabat på kontingentet for familier, således at der gives 50% rabat på det billigste kontingent for 3. familiemedlem, 65% for 4. og 80% for efterfølgende familiemedlemmer. Betingelsen er at medlemmerne er fra samme husstand og bor på samme adresse.

Til punkt 7, Valg til bestyrelsen, på dagsordenen bemærkes:

Kassereren er på valg i lige år. Kassereren, Mogens Jensen, modtager ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Frank Blinkenberg som ny kasserer.

Der er to bestyrelsesmedlemmer på valg i lige år og en suppleant hvert år. Da bestyrelsen ikke er fuldtallig opfordres medlemmerne til at overveje, om ikke der er nogen der har lyst til at give en hånd med i bestyrelsesarbejdet.