Fornyelse i indendørshallen
24. maj 2021
Ny belysning i indendørshallen fra 29. juni
24. juni 2021

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2021

Kære medlemmer.

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling 2021 i Farum Tennis Klub tirsdag d. 22. juni kl. 19:00 i vores indendørshal på Ryttergårdsvej 120, 3520 Farum. Dagsordenen fremgår af §10 i klubbens vedtægter.

Grundet COVID-19 er generalforsamlingen udsat fra april til ovenstående tidspunkt. For at overholde afstandskravet holdes generalforsamlingen på bane 2 eller 3.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til formand Erik Schaadt (erik@schaadt.dk) senest lørdag d. 12. juni.

Indkomne forslag samt regnskab og budget fra bestyrelsen offentliggøres senest mandag d. 14. juni på klubbens hjemmeside.

Bestyrelsen har følgende forslag:

  1. Under vedtagelse af kontingent foreslås, at kontingentet for 2021 fastholdes på niveauet for 2020. Det er det, der betales pt.

Til punkt 7, Valg af bestyrelse, på dagsordenen bemærkes:

  • Formanden er på valg i ulige år. Formand Erik Schaadt modtager genvalg.
  • To bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år og en suppleant er på valg hvert år. Christopher Søndergaard og Frank Blinkenberg modtager genvalg.

Da bestyrelsen ikke er fuldtallig, opfordres medlemmerne til at overveje, om ikke nogen/nogle har lyst til at give en hånd med i bestyrelsesarbejdet.

Vel mødt!