Træner søges
24. juni 2021
Spil mod en danmarksmester
10. august 2021

Ny fastansættelse til trænerteamet

Vi håber, at du nyder sommeren i fulde drag.

Vores træner Frederik Könnecker har meddelt os, at han vil genoptage sit studie. Det er forståeligt, men er samtidig rigtig ærgerligt, da vi havde store forhåbninger til ham og endda havde tilbudt ham en fastansættelse. Ligeledes har træner Sofus Enrum valgt at genoptage sit studie, hvorfor vi kun i et meget begrænset omfang kan gøre brug af dem.

Det har betydet, at vi igen har måtte se os omkring efter en ny træner. Vi har modtaget meget kvalificerede ansøgninger og har valgt at ansætte Frederik Hausner Petersen, som vil starte op fra 1. september, før han starter på fuldtid fra 1. januar.

Frederik er 27 år og bor i Herlev. Til dagligt studerer han Leisure Management, hvor han bl.a. beskæftiger sig med sport og event management samt markedsføring og projektledelse. Han har igennem mere end 10 år fungeret som træner og har bl.a. gennemført den grundlæggende træneruddannelse, tenniscoach-uddannelsen samt været på adskillelige én- og flerdageskurser for at udvide sit kendskab til helt specifikke træningsemner.

Frederik kommer fra en baggrund som tidligere studentermedhjælper i Dansk Tennis Forbund, hvor han bl.a. har været projektansvarlig for at skabe en juniorafdeling i en klub. Derudover har han i forbundsregi også undervist på den grundlæggende træneruddannelse, kørt utallige workshops og kurser samt fungeret som udviklingskonsulent til specifikke events hos diverse klubber. Han er ansat i Tennis Øst som ansvarlig for skumtennisstævner for juniorer og er bl.a. med til at planlægge, koordinere og udvikle skumtennisstævner for børn på hele Sjælland. Derudover kommer han fra en cheftrænerstilling i anden klub, hvor han henover de seneste år bl.a. har medvirket til en næsten fordobling af medlemstallet i form af diverse rekrutterings- og fastholdelsestiltag. Udover trænergerningen har Frederik arbejdet med bl.a. klubudvikling, rekruttering, motivation og fastholdelse på bestyrelsesplan de sidste otte år.

Igennem den seneste årrække har Frederik beskæftiget sig rigtig meget med juniorer og har arbejdet benhårdt for at skræddersy tilbud til også de allermindste, så de kan få den bedste introduktion til tennissporten. Senest med støtte fra Toms Guldpulje har han søsat Tumletennis for 3-5-årige, der har deres forældre med på banen. I samme boldgade har han også søsat initiativet Sjov Med Skum for 4-6-årige, der blev afholdt med daværende Sjællands Tennis Union og DGI. Som et entreprenant led i arbejdet med skumtennis har Frederik også prøvet kræfter med UV-skumtennisstævner, der blev det helt store hit blandt de sjællandske børn.

Det stærke fællesskab på kryds og tværs af generationer og årgange er noget, som Frederik altid har dyrket meget. Dette i form af utallige arrangementer og tiltag for både at rekruttere nye medlemmer, men også for at styrke båndet imellem dem, der allerede er en del af klubben. Derfor kan vi med ansættelsen af Frederik også se frem til nye og spændende aktiviteter og initiativer, som hele klubben kan få glæde af.

Frederik lægger en ære i at levere et godt stykke arbejde og går altid helhjertet ind i nye projekter. Hans store engagement og utrolige præstation har også ført til, at han tidligere har vundet ungdomslederprisen i sin egen hjemmekommune. Derudover har han også haft en stor andel i, at prisen som “Årets Tennisklub” tilgik netop den klub, som han har været tilknyttet som cheftræner i.

Frederik siger selv: “Jeg glæder mig utrolig meget til at starte i FTK og være med til at bidrage til den positive udvikling, som klubben gennemgår. Det bliver fantastisk at kunne støtte op med fede arrangementer, aktiviteter og tiltag for alle klubbens medlemmer. Der er så mange muligheder for at skabe noget stort her i FTK, og jeg har allerede de første idéer på tegnebrættet, som jeg glæder mig til at præsentere for jer. Jeg ser meget frem til at hilse på spillere og forældre i klubben.”

På bestyrelsens vegne

Christopher Søndergaard