FTK LUKKER MIDLERTIDIGT HELT NED !
15. marts 2020
Tennissportens Dag er desværre aflyst
31. marts 2020

Bestyrelsesbeslutning ifm. coronavirus/covid-19

Kære medlemmer.

Vi håber, at I alle er raske, har det godt og kommer igennem denne Corona-tid på bedste vis.

Bestyrelsen har fået nogle spørgsmål fra medlemmer, som vi vil besvare med dette nyhedsbrev. Vi er bl.a. blevet spurgt, om der vil blive refunderet baneleje og træningsgebyr for aflyste baner og træning. Ligeledes har vi fået spørgsmålet, om vi tilbagebetaler noget af det årlige kontingent, når nu klubben har været lukket ned i en periode.

Danmark oplever lige nu nok den værste nationale og internationale krise siden 2. Verdenskrig – helbredsmæssigt såvel som økonomisk. Små virksomheder må dreje nøglen om, dele af den private sektor er sendt hjem uden løn, nogle bliver fyret og andre går 70-80 % ned i løn.

Regeringen opfordrer alle til at udvise samfundssind, så vi helbredsmæssigt og økonomisk kan komme sikkert og hurtig gennem krisen. I bestyrelsen er der bred enighed om, at vi en denne tid må stå samme og løfte i flok. Det gælder såvel for Danmark som for Farum Tennis Klub. Vi kan ikke spille tennis p.t. Det er virkelig ærgerligt, men ikke farligt.

Klubben har stadigvæk udgifter, der skal betales, selvom klubben er lukket ned. Bl.a. har vi et ansvar overfor vores ansatte, hvor statsministeren har opfordret os til at holde igen med fyresedlen. Derudover går vi glip af baneleje og indtægter fra arrangementer, som vi ellers ville have fået. Så det drejer sig også om, at vi har en klub efter Coronakrisen.

Vi håber derfor på medlemmernes forståelse og opbakning til beslutningen om, at der hverken refunderes baneleje, kontingent eller træningsgebyr for den tid, hvor regeringen har lukket tennisklubben ned.

Force majeure
Der er tale om force majeure, når idrætsforeninger aflyser arrangementer og aktiviteter for at medvirke til, at udbredelsen af Coronavirus begrænses mest muligt.

Udtrykket force majeure bruges juridisk, når der sker noget helt ekstraordinært, som ingen af parterne har indflydelse på. Dette medfører, at en eller begge parter ikke kan gøres ansvarlig for den manglende opfyldelse af kontrakten.

Med Folketingets vedtagelse af hastelove mod Corona 12. marts blev forholdene skærpet, og der er tale om force majeure, når idrætsforeningerne må aflyse arrangementer og aktiviteter for at undgå at Corona-smitten spreder sig.

I forhold til kontingentet så vil vi henvise til, at et kontingent er et udtryk for en betaling for medlemskabet af vores tennisklub, og er ikke bare betaling for en bestemt mængde træning, kampe mv. Derfor heller ikke nogen tilbagebetaling af dele af kontingentet.

Vi ved godt, at det nok ikke opleves 100% retfærdigt, da alle medlemmer ikke bidrager ligeligt – men vi håber, at I har forståelse for, at situationen er ekstraordinær. Som kompensation for mistet træning og baner vil vi igennem hele udendørssæsonen tilbyde gratis træningsevents for spillere på alle niveauer og aldersgrupper.

Generalforsamling
Ifølge vedtægterne skal vi have afholdt generalforsamling inden udgangen af april måned, med indkaldelse senest 14 dage før. Som situationen er nu, har regeringen besluttet, at alle tiltag i kampen mod Corona, herunder at klubben skal holdes lukket, gælder til og med d. 13. april. Hvis dette holder, vil vi kunne nå at indkalde til generalforsamling med 14 dages varsel og stadigvæk få den afholdt i slutningen af april – forventeligt tirsdag den 31. april kl. 19.00. Men vi vil afvente situationen, før vi indkalder, da vi tænker, at lukningen kan blive forlænget.

I tilfælde af en forlængelse af klubbens lukning, fortsætter bestyrelsen i sin nuværende form, indtil den udsatte generalforsamling har været afholdt.

Hvad sker der i klubben i disse dage?
I disse dage sidder Paulo derhjemme og planlægger træning for udendørssæsonen, som er planlagt til at starte den 4. maj, men det kan selvfølgelig blive udskudt. Desuden arbejder han på en masse sociale tilbud for alle aldre og niveauer. Det være sig lige fra biografture for de mindste, pizzaaften for de mellemste og fredagsbar for de ældste. I kan godt glæde jer.

Boye har bl.a. haft travlt med at male og vaske gulv i hallen og begynder så småt med at klargøre udendørs. Faktisk er vi allerede i gang med at gøre banerne klar til spil, så vi kan komme på grus, så snart nedlukningen ophører.

Med håbet om, at alle har det godt.

På bestyrelsens vegne
Jesper Wendell
Næstformand