Genåbning af bane 5, 6, 7 og 8
15. april 2021
Genåbning af indendørshallen
17. april 2021

Åbning af resterende udendørsbaner

Fredag d. 16. april åbner vi bane 1, 9, 10 og 11, hvorfor alle baner nu er åbne. Alle baner kan nu blive booket fra kl. 10:00, indtil vi vurderer, at det ikke længere er nødvendigt at beskytte banerne ekstra i forsæsonen. Billede af vores Center Court kan ses her.

Vi har desværre erfaret, at ikke alle er lige gode til at vedligeholde banerne efter endt spil. Vi vil gerne understrege vigtigheden af, at alle huller bliver ordnet, også dem helt ude ved hegnet, hvorefter banen kan blive fejet, også helt ud til hegnet. Det er ikke så svært, når det kommer til stykket.

På bestyrelsens vegne
Christopher Søndergaard