Ekstraordinær Generalforsamling, tirsdag den 21. august 2018
7. august 2018
Afskedsreception for Henriette, torsdag den 13. september 2018
5. september 2018

Medlemsmøde, onsdag den 12. september kl. 19

FTKs indgang til hallen

FTKs indgang til hallen

Opdatering per 10. september

Bestyrelsen har udarbejdet et skrift, som oplæg til diskussionen på medlemsmødet, på onsdag kl. 19 (om 2 dage). Det handler om hvordan alle de administrative opgaver, som førhen blev løst af fastansatte, nu skal løses af frivillige hænder.

Du kan læse hele oplægget her


Vi er bevidste om, at den seneste tids beslutninger og udmeldinger har givet anledning til tvivl og forvirring og rejst mange spørgsmål om klubbens fremtid. Det vil vi meget gerne imødekomme, så derfor inviterer vi alle medlemmer af FTK til et

MEDLEMSMØDE
Onsdag den 12. september kl. 19

i caféen i indendørshallen på Ryttergårdsvej 120.

Bestyrelsen vil orientere om klubbens situation og fremlægge de løsninger, der arbejdes på i øjeblikket, og der vil naturligvis også være rig lejlighed til at stille spørgsmål.

Vi håber at se et stærkt fremmøde.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen