Aktiviteter i Sommerferien 2018
28. juni 2018
Ekstraordinær Generalforsamling, tirsdag den 21. august 2018
7. august 2018

Fratrædelse

Det er med stor beklagelse, at bestyrelsen har været nødsaget til at opsige cheftræner Henriette Kjær Nielsen pr. 30. juni med 3 måneders varsel, til endelig fratræden med udgangen af september måned 2018.

Bestyrelsen har vurderet at der i den nuværende situation skal gennemføres betydelige besparelser, og set i lyset af det faldende medlemstal, desværre har bevirket vi må indskrænke trænerkapaciteten.

Vi ønsker dig, Henriette, al mulig held og lykke fremover, og takker for din store indsats i klubben, din optimisme og glade tilgang som sportschef.

Med venlig hilsen Bestyrelsen