FamilieTennis

FamilieTennis (tidligere KidzTEN), dækker over træning for 3-9 årige børn.

Her er der megen fokus på generel boldbehandling og kropsbalancer, men der trænes skam også både teknisk, mentalt og fysisk (det sidste mest for de ældre børn).

Konceptet går på at børnene spiller sammen med far, mor eller bedsteforældre. Nogle gange med, nogle mange mod, og nogle gange er den voksen træner – under guidance af vores kompetente trænere, der er udvalgt ved at de netop er rigtig dygtige til at håndtere de yngste børn.

Konceptet er udviklet af DGI og siden DTF, i fællesskab. Men vi har i FTK videreudviklet hen imod at udfordre børnene med fokuserede opgaver – det er vores erfaring, at i den rette sammenhæng, elsker børn at får udfordringer, når de samtidig lærer hvordan de kan løse disse udfordringer.