Fratrædelse
3. juli 2018
FTKs indgang til hallen
Medlemsmøde, onsdag den 12. september kl. 19
30. august 2018

Ekstraordinær Generalforsamling, tirsdag den 21. august 2018

OPDATERING
Det blev på den ekstraordinære generalforsamling vedtaget at købe bane 5 & 6. Læs generalforsamlingsreferatet her


Hermed indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, tirsdag den 21. august 2018, kl. 19.00 i hallen på Ryttergårdsvej 120, 3520 Farum.

Anledningen er, at bestyrelsen ønsker mandat fra den ekstraordinære generalforsamling, til at købe indendørsbanerne 5 & 6, som pt. tilhører kommunen, og som denne ønsker at sælge til FTK.

Bestyrelsens argumentationer for at stemme for købet, kan læses i indkaldelsen der kan læses i sin fulde længde her.

Bemærk at bestyrelsen indtrængende beder medlemmerne kun at fremsende forslag til behandling på generalforsamlingen, der relaterer sig til ovenstående.

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Formandens fremlæggelse:
– udgangspunkt for stillingtagen
– kommunens tilbud
– bestyrelsens forslag til køb
– grundlag og aftale for udlejning af bane 5 og 6 til HVT
– overordnet økonomi vedrørende eventuelt køb
– fremtidige konsekvenser

3. Kassererens forslag til fremtidig økonomi
– ved eventuelt køb af bane 5 og 6
– ved fravalg af køb af bane 5 og 6

4. Indkomne forslag
– kun vedrørende køb eller ikke køb af bane 5 og 6
– kun vedrørende økonomien fremadrettet

5. Afstemning
– skal FTK købe bane 5 og 6 eller ej?

6. Eventuelt