Bestyrelsen består af som minimum af 5 mand. En formand, næstformand og kasserer, og derudover en sekretær og en sportsudvalgs-kontaktansvarlig. Der kan vælges op til 7 medlemmer af bestyrelsen. Derudover kan der vælges op til 2 suppleanter.

Bestyrelsens opgaver er af mere strategisk karakter i forhold til klubbens udvikling. Men på visse områder, er den også lidt mere involveret omkring den daglige drift.

Nedenfor finder du referater fra bestyrelsesmøderne. Der kan mangle nogle referater. Det betyder ikke at bestyrelsesmøderne ikke har været afholdt, blot at vi lige skal have fundet referaterne frem.