Tennis_UVEVENT
NITEnnis test, i samarbejde med DGI
16. februar 2018
Cheftræner Kim Andreasen stopper i FTK
15. april 2018

Indkaldelse til generalforsamling i Farum Tennisklub

FTKs indgang til hallen

FTKs indgang til hallen

10. april 2018 kl. 19:00, i hallen på Ryttergårdsvej 120, 3520, Farum

Dagsordenen, i følge vedtægterne, er som følger:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Udvalgenes beretning

4. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse og decharge for bestyrelsen

5. Behandling af indkomne forslag

6. Fremlæggelse af budget, herunder kontingentsatser og eventuelt medlemstilskud til godkendelse

7. Valg af bestyrelse
a. Formand (vælges ulige år). Jeanne Laisbo er ikke på valg
b. Næstformand (vælges lige år). Stig Frederiksen ønsker at fortsætte som menigt medlem af bestyrelsen.
c. Kasser (vælges lige år). Erik Schaadt er villig til at fortsætte
d. 1 medlem vi selv konstituerer (vælges ulige år) Jesper Wendell er ikke på valg
e. 1 medlem vi selv konstituerer (vælges ulige år)
f. 1 medlem vi selv konstituerer (vælges lige år) Jens Larsen er villig til at fortsætte
g. 1 Suppleant (vælges hvert år)
Det skal oplyses, at Christian Philipsen, Linda Nkundabanyanka og Søren Christensen, alle er udtrådt af bestyrelsen i løbet af året.

8. Valg af revisor
a. Valg af 2 revisorer (vælges hvert år).
b. Valg af 1 revisorsuppleant (vælges hvert år)

9. Eventuelt.

Læs mere om Generalforsamlingen her

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. Dvs. på lørdag 31. marts 2018. Forslag sendes til formand@farumtennis.dk.

Indkomne forslag samt regnskab og budget fra bestyrelsen skal offentliggøres senest 8 dage før generalforsamlingen. Dvs. disse er at finde på hjemmesiden og ved ophæng i klubben, senest mandag 2. april 2018.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen