Ændring af FTK’s organisation
6. september 2017
Polo
Nyt Klubtøj 2018
8. december 2017

Afskedsreception for Tommy

Som annonceret tidligere, går vores inspektør gennem mange år, Tommy K. Olsen, på pension med udgangen af september. Sidste arbejdsdag er onsdag 27. september 2017.

Vi afholder derfor en afskedsreception for Tommy, torsdag den 28. september 2017, kl. 18 i hallen.

Tommy kom til klubben i 2005. En af de vigtigste opgaver for Tommy var, og har altid været, at være noget for medlemmerne. Tommy gik f.eks. straks i gang med, ikke kun at spille tennis selv, men også at uddanne sig til tennistræner. Med sin baggrund som mangeårig træner indenfor basketball, endte han hurtigt med at tage alle 4 moduler indenfor den grundlæggende træneruddannelse. Siden har han løbende været involveret i træningen af både børn og voksne i klubben, og startede bl.a. projektet ’55+’, for at få ældre voksne til at starte på tennis.

Vi håber, at rigtig mange vil komme og sige tak til Tommy, for tro tjeneste gennem 12 år.

Bestyrelsen vil samtidig gerne benytte lejligheden til at give jer medlemmer mulighed for at hilse på Frank Sidelmann, som er Tommys afløser. Frank er allerede at se på FTKs anlæg, men denne dag vil alle, der ikke færdes i klubben i løbet af dagtimerne, få mulighed for at møde ham.